Pianka poliuretanowaIzolacja natryskowa
Linia
Linia
Usługi izolacyjne, metodą hydrodynamicznego natrysku dla budownictwa przemysłowego, rolniczego i mieszkaniowego. •Obszar naszego działania obejmuje teren całej Polski. Do realizacji zleconych prac, stosujemy wyłącznie atestowane najwyższej jakości surowce renomowanych firm.
Izolacja natryskowa
•Wykonujemy natryski, ekologiczną pianką poliuretanową, elastomerami, farbami ochronnymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, zdobyte podczas realizacji setek zleceń, pozwalające zapewnić usługi na najwyższym poziomie.
•Hydrodynamiczny natrysk pianki poliuretanowej  to niezwykle efektywny i skuteczny sposób izolacji wszelkich budynków. Wyróżnia się szybkością aplikacji oraz doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej.
•Za stosowaniem natryskowego systemu poliuretanowego, przemawiają liczne zalety. •Natryskowa metoda aplikacji, zapewnia bez połączeniową strukturę izolacji jest to cecha bardzo istotna w przypadku dachów płaskich, które są szczególnie narażone na obecność przecieków z powodu obecności łączeń w systemach tradycyjnych. •Pianka poliuretanowa skutecznie wypełnia wszelkie szczeliny, eliminując wszelkie mostki cieplne.
Izolacja natryskowa
•Natrysk pianki poliuretanowej, ułatwia izolowanie konstrukcji szczególnie skomplikowanych o nieregularnych kształtach, przepełnionych elementami nośnymi, łączeniami oraz powierzchni o utrudnionym, swobodnym dostępie czy miejsc o dużej ilości utrudnień w postaci urządzeń klimatyzacyjnych, kanałów wentylacyjnych czy świetlików dachowych. •Natrysk pianki poliuretanowej, między innymi znajduje zastosowanie przy izolacji obiektów łukowych, gdzie izolowanie materiałami tradycyjnymi jest niezwykle pracochłonne i kłopotliwe.
•Wysoki poziom adhezji (przyczepności) do podłoża oraz odpowiednia sztywność pianki po aplikacji, gwarantuje utrzymanie szczelności i monolitycznej struktury nałożonej powłoki termoizolacyjnej, zapewniając skuteczną ochronę termiczną przez dziesiątki lat.
Pianka poliuretanowa
•Pianka poliuretanowa zamknięto-komórkowa PUR – to „materiał przyszłości” o doskonałych parametrach termoizolacyjnych i hydroizolacyjnych. •Nakładana metodą natrysku, tworzy bezłączeniową powłokę o wysokiej szczelności, eliminując ryzyko powstania mostków termicznych. •Ponadto warstwa piany poliuretanowej, złożona z zamkniętych komórek nie wchłania wilgoci co zasługuje na szczególną uwagę. •Pianka posiada znacznie lepsze parametry izolacyjności termicznej (współczynnik przewodzenia ciepła lambda) od materiałów tradycyjnych a wynika to z budowy wewnętrznej materiału. •Struktura komórek zamkniętych pianki poliuretanowej, eliminuje swobodne krążenie gazu między komórkami, a co za tym idzie - blokuje przekazywanie ciepła spowodowane zjawiskiem konwekcji. •Dzięki temu pianka poliuretanowa  to izolacja termiczna znacznie skuteczniejsza niż wełna (mineralna - szklana, skalna), styropian czy pianka otwarto-komórkowa.
Pianka poliuretanowa
•Izolacje poliuretanowe to systemy ociepleń, przeznaczone dla ludzi myślących o przyszłości i solidnym budowaniu, którzy z biegiem czasu nie chcą być rozczarowani efektywnością termiczną izolacji, spowodowaną osiadaniem, filcowaniem, kurczeniem materiału termoizolacyjnego czy kondensacją pary wodnej.

Wpływ wilgoci na zwiększenie przepływu ciepła przez warstwę izolacji.

Wełna mineralna i szklana to dobre materiały termoizolacyjne, lecz posiadają poważną wadę potęgowaną naszym klimatem. •Gromadzenie wilgoci (kondensatu) na włóknach, powodujące zwiększenie przepływu ciepła a tym samym, osłabienie izolacyjności termicznej materiału.
Pianka poliuretanowa
Wilgoć obecna przez dłuższy czas, może prowadzić do zniszczenia materiału termoizolacyjnego i elementów konstrukcyjnych a w szczególności dotyczy to poddasza. Punkt rosy, dyfuzja pary wodnej i jej kondensacja, zjawiska występujące zimą przy dużych różnicach i skokach temperatur oraz wysoka wilgotność powietrza, powodują skraplanie i powolne nagromadzanie się wilgoci (wody) na włóknach wełny.
•Nagromadzona wilgoć (kondensat), której ilość z biegiem czasu narasta, powoduje nawet kilkunastokrotne osłabienie izolacyjności termicznej (współczynnik przewodzenia ciepła Lambda). Innymi słowy, zmniejsza się skuteczność materiału izolacyjnego, co w połączeniu z wilgocią, może doprowadzić do wystąpienia pleśni.
Izolacja natryskowa
•Istnieje kilka sposobów na ograniczenie wchłaniania wilgoci przez izolacje termiczną dachu (poddasza) w budynku. •Poprzez zastosowanie izolacji termicznej w której nie występuje kondensacja pary wodnej (pianka zamknięto-komórkowa) lub w przypadku  materiału tradycyjnego, skonstruowanie sprawnego systemu wentylacji dachu.
•Promienie słoneczne ogrzewające dach, powodują samoistne oraz naturalne osuszanie izolacji i konstrukcji, eliminując nadmierną wilgoć, oczywiście w połączeniu ze sprawnym systemem wentylacji dachu.
Izolacja natryskowa
•Niestety w polskich warunkach klimatycznych, taka ochrona skuteczna jest przede wszystkim latem. •Warto podkreślić rolę prawidłowo funkcjonującego systemu wentylacji dachu, który umożliwia swobodny przepływ powietrza, powodujący odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz połaci dachowej. •Większość problemów związanych z kondensacją pary wodnej w izolacji tradycyjnej, spowodowana jest wadami konstrukcyjnymi, brakiem lub niedrożnością systemu wentylacji dachu. •Warto wiedzieć, że system wentylacji, który w przypadku materiałów włóknistych jest koniecznością, efektem ubocznym - generuje straty ciepła. Na skutek podciśnienia wytwarzanego przepływającym powietrzem (infiltracja) powoduje wysysanie ciepłego powietrza obecnego w strukturze materiału izolacyjnego.
Izolacja natryskowa
•Zjawisko to dodatkowo potęgują zmiany ciśnienia atmosferycznego i silny wiatr.
•Piana poliuretanowa PUR dzięki strukturze zamknięto-komórkowej nie wchłania wilgoci, dlatego w przypadku zastosowania tego materiału termoizolacyjnego nie trzeba stosować szczeliny wentylacyjnej. •Struktura komórek zamkniętych powoduje, że powietrze z otoczenia nie ma dostępu do wnętrza pianki, eliminując problem tzw. punktu rosy i kondensacji pary wodnej oraz występującą z tego powodu zmienność parametrów izolacyjności termicznej. •Nie występuje również niebezpieczne zjawisko pylenia materiału, które ma wpływ na zdrowie użytkowników budynku.
Pianka poliuretanowa
•Dodatkowo Atest Higieniczny dopuszczający piankę poliuretanową do zastosowań w przemyśle spożywczym, świadczy o jej nietoksyczności i bezpieczeństwie dla środowiska. •Poliuretan po reakcji chemicznej (natrysku) jest tworzywem bezpiecznym, obojętnym fizjologicznie. •Są to podstawowe argumenty za tym by uznać ten materiał izolacyjny za najbardziej skuteczny.
Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa PUR stosowana jest w budownictwie przemysłowym, rolniczym i mieszkaniowym.


Linia

Kontakt tel.: 510-775-497

eko-pur@wp.pl

Naciśnij i zapisz kontakt

Linia
POWRÓT

Linia